Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zasady plików mechanizmu cookies Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie.

 Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie przywiązuje wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe Biblioteki (www.bibliotekazyrakow.pl) administrowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Żyrakowie.

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www.bibliotekazyrakow.pl 
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu www.bibliotekazyrakow.pl
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
 5. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.
 6. Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
 • właściwego dopasowania serwisu www.bibliotekazyrakow.pl do potrzeb użytkowników;
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
 • tworzenia statystyk oglądalności serwisu www.bibliotekazyrakow.pl.

I. ORGANIZATOR:

 Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie 

II. CELE KONKURSU:

- promocja obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

- przybliżenie dzieciom postaci Św. Jana Pawła II 

- promocja literatury dla dzieci o Papieżu Polaku

- rozwijanie zdolności plastycznych 

III. UCZESTNICY:

Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z Gminy Żyraków.     

                                                          

 W konkursie wyróżnia się trzy kategorie wiekowe:

 • kat. I - przedszkolaki – 5,6 latki
 • kat. II - uczniowie klasy I-III
 • kat. III - uczniowie klasy IV-VI

IV. ZASADY KONKURSU:

 • Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną o tematyce zgodnej z nazwą i celem konkursu, tj. mającą przybliżyć postać  Św. Jana Pawła II, wydarzenia związane z jego życiem, pontyfikatem, podróżami w oparciu o literaturę dostępną w bibliotekach publicznych lub własną.
 • Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4.
 • Praca powinna być wykonana osobiście przez uczestnika konkursu. 
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę, którą powinien zachować do momentu ogłoszenia wyników. 
 • Na odwrocie zgłaszanej pracy powinna zostać załączona metryczka uczestnika, która powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy, klasę (wiek), adres zamieszkania, nazwę szkoły, telefon kontaktowy oraz zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr1), zgoda na  wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2). Załączniki są dostępne także w bibliotekach.
 • Zdjęcie pracy oraz zdjęcie podpisanych zgód należy przesłać na adres  e-mail GBP do 5 czerwca 2020 r.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
 • Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Wyniki Konkursu zostaną opublikowanie do 20 czerwca na stronie internetowej www.bibliotekazyrakow.pl
 • Nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie o możliwości odbioru nagród oraz dostarczenia prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie.  
 • Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu.
 • Uczestnictwo w Konkursie, poprzez zgłoszenie pracy, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.