Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie przystąpiła do systemu Academica. Jest to serwis udostępniający bezpłatnie ponad 3 mln publikacji w wersji elektronicznej. Cyfrowe zasoby systemu Academica, tworzone przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, będą powiększane systematycznie o kolejne dokumenty. W systemie Academica czytelnicy odnajdą publikacje nowe, jak również starsze, które nie podlegają już ochronie prawa autorskiego. Duża część zasobów systemu Academica to publikacje chronione prawem autorskim, które legalnie i bezpłatnie dostępne są dla czytelników korzystających z systemu. Academica rejestruje, m.in. książki dawne i współczesne, gazety i czasopisma, zeszyty naukowe uczelni wyższych, recenzje, artykuły, pocztówki, fotografie, rękopisy, mapy i atlasy. Wśród dokumentów odnaleźć można najnowsze wydania podręczników akademickich, monografii i skryptów, numery fachowych czasopism specjalistycznych, a także teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne. Tematyka zgromadzonych w bazie wydawnictw jest bardzo różnorodna. Użytkownicy mogą skorzystać z publikacji poświęconych historii, zarządzaniu, psychologii, naukom technicznym, ekonomii, prawu, medycynie, literaturze i wielu innym dziedzinom. 

Academica rejestruje publikacje w różnych językach: polskim, angielskim, jidysz, niemieckim, francuskim, rosyjskim, łacińskim, ukraińskim, włoskim, czeskim, litewskim, słowackim, hiszpańskim i wielu innych.

Dostęp do systemu Academica  możliwy jest na dwa sposoby:

  • z komputera – terminalu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrakowie (publikacje objęte prawem autorskim),
  • bez logowania się ze wszystkich dowolnych komputerów z dostępem do Internetu (publikacje, które nie podlegają ochronie lub które zostały udostępnione na odpowiednich licencjach),

Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w GBP w Żyrakowie oraz na academica.edu.pl i w Regulaminie użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.