28 września 2022 roku w GBP w Żyrakowie i BP w Górze Motycznej- SP w Górze Motycznej odbyło się spotkanie autorskie z panem Romkiem Pawlakiem, autorem książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, specjalizującym się w nurcie fantastycznym, laureatem wielu prestiżowych nagród. W spotkaniu uczestniczyli: emerytowana dyrektor p. Grażyna Pastuła, uczniowie z klas II,III,IV z ZS w Żyrakowie, klasa V z SP z Woli Wielkiej, klasa IV i V z SP z Korzeniowa wraz z opiekunami oraz dzieci z DKK dla dzieci z GBP w Żyrakowie. Spotkanie odbyło się w ramach programu dotacyjnego Instytutu Książki – Dyskusyjne Kluby Książki. Spotkanie poświęcone było książce ,,Być jak Ignacy”, opowiadającej o osobie Ignacego Łukasiewicza, patronie 2022 roku. Autor opowiedział o polskim wynalazcy, aptekarzu, o jego interesującym życiu, związanym z pracą na rzecz rozwoju polskiego przemysłu naftowego i gospodarki oraz zaangażowaniu w walkę o niepodległość. Pan Romek zaznaczył, że Łukasiewicz jest dla niego autorytetem nie tylko, dlatego, że był to wielki geniusz, który ,,wydłużył ludziom dzień’’, ale przede wszystkim dobry człowiek. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę prac z konkursu plastycznego ,,Ignacy Łukasiewicz- polski wynalazca”, który odbył się w GBP w ramach obchodów Roku Łukasiewicz. Na zakończenie klubowicze otrzymali książki ,,Być jak Ignacy”, w których autor złożył pamiątkowy wpis.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie

Biblioteka Publiczna w Górze Motycznej