W Bibliotece Publicznej w Nagoszynie odbyły się zajęcia wakacyjne dla dzieci pod hasłem: ,,Spotkania z folklorem w Bibliotece”. W czasie zajęć wakacyjnych odbyły się warsztaty rękodzielnicze przeprowadzone przez instruktorów z Muzeum Kultury Ludowej z Kolbuszowej. W czasie warsztatów dzieci poznawały elementy strojów ludowych obowiązujących w danym regionie – dawna wiejska moda, a także wycinały ludowe wycinanki – był to jeden ze sposobów dekoracji ścian izb wiejskich. Odbyły się zajęcia plastyczne (malowanie toreb bawełnianych, tworzenie stroju krakowiaka) Bibliotekę odwiedziły również panie z  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, które przedstawiły dzieciom  prelekcje na temat higieny rąk i odpowiedniej postawy, kształtowanej poprzez wybór plecaka. Nie zabrakło gier i zabaw ruchowych, na świeżym powietrzu. Bawiliśmy się także w  gry i zabawy z dawnych lat (Chodzi lisek koło drogi, Baba-jaga Patrzy). Były też zabawy językowe, kalambury. W czasie zajęć dzieci poznały dużo słów związanych z folklorem i kultury ludowej. Dziękujemy wszystkim dzieciom za mile spędzony czas w bibliotece w ramach zajęć wakacyjnych.