Zarządzenie 3/2024

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

w sprawie: wprowadzenia Standardów Ochorny Małoletnich w Gminnej Biblitece Pulicznej w Żyrakowie

Zarządzenie 1/2024

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

w sprawie: wyznaczonych dni wolnych od pracy

 

 

Zarządzenie 6/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

w sprawie: 

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

Zarządzenie 2/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

w sprawie: 

godzin otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie i Filii bibliotecznych w wybrane soboty.

Zarządzenie 1/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

w sprawie: 

wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

Zarządzenie 4/2022

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

w sprawie: 

zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia

Zarządzenie 3/2022

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

w sprawie: 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

 

Zarządzenie 2/2022

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

w sprawie: 

godzin otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie w wybrane soboty