„Drugie życie bajkowych ilustracji”

Grupowy „Konkurs układania puzzli” w grupie 3,4-latków został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Bobrowej i Publiczne Przedszkole w  Bobrowej. Celem konkursu było: ćwiczenie pamięci wzrokowej, ćwiczenie cierpliwości i koncentracji, rozwianie umiejętności logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności zdrowej i uczciwej rywalizacji, wykorzystanie bajkowych ilustracji z książek wycofanych z księgozbioru biblioteki. Zadaniem uczestników było ułożenie ilustracji bajkowych pociętych na puzzle. Konkurs odbył się w trzech etapach.  

Laureaci konkursu:

 • I miejsce – Wiktor Ździebko
 • II miejsce– Milena Zator
 • III miejsce- Ewa Stelmach

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu! Dziękujemy wychowawcy grupy Pani Katarzynie Czapidze za współpracę przy organizacji konkursu oraz Pani Paulinie Górz za pomoc w opiece nad dziećmi.

„Najpiękniejsze wiersze Jana Brzechwy”

Grupowy konkurs recytatorski w grupie 3,4 -latków „Najpiękniejsze wiersze Jana Brzechwy” zorganizowany został przy współpracy Publicznego Przedszkola w Bobrowej i Biblioteki Publicznej w Bobrowej. Celem konkursu było: popularyzacja twórczości Jana Brzechwy, rozwijanie zdolności recytatorskich, prezentacja umiejętności artystycznych, rozwijanie współzawodnictwa wśród dzieci w przyjaznej atmosferze. Każdy uczestnik recytował jeden wiersz lub fragment wybranego wiersza o tematyce konkursowej.

Laureaci konkursu:

Dzieci starsze:

 • I miejsce – Zuzanna Pociask
 • II miejsce – Kamil Rak
 • III miejsce- Ewa Stelmach
 • wyróżnienie: Milena Zator

Dzieci młodsze:

 • I miejsce – Szymon Golemo
 • II miejsce – Krzysztof Cukierda
 • III miejsce -Honorata Matubowska
 • Wyróżnienie:
 • Iga Cetera
 • Antoni Grocholski
 • Maria Rusin

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu!

Konkurs uświetnili swoim przybyciem goście:

 • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Anna Glinka
 • Nauczyciel Zespołu Szkół w Bobrowej Pani Edyta Mosior

Dziękujemy wychowawcy grupy Pani Katarzynie Czapidze za współpracę przy organizacji konkursu oraz Pani Paulinie Górz za pomoc w opiece nad dziećmi.

 Biblioteka Publiczna Bobrowa