29 lipca pożegnaliśmy Panią Dyrektor Grażynę Pastułę, która po ponad 40 latach pracy zawodowej w GBP w Żyrakowie przeszła na emeryturę. W pożegnaniu udział wzięli Wójt Gminy Żyraków – Marek Rączka, Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie – Maria Bodzioch, Zastępca Wójta – Grzegorz Reguła, Sekretarz Gminy Żyraków – Marta Erazmus, Skarbnik Gminy – Celina Byś, była Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy – Marzena Kowalska, instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy – Magdalena Żmuda oraz bibliotekarz – Marta Chodór, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie – Aneta Domaradzka, pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie z zastępcą – Anną Glinką oraz emerytowanymi bibliotekarkami – Wandą Bielawą i Wandą Ferenc. 

Pani Grażyna łączyła zawodową pasję z miłością do książek, dzięki czemu okres jej pracy to także czas dynamicznych zmian w bibliotekach związanych z komputeryzacją, poszerzeniem oferty czytelniczej oraz zmianą sposobu działania. Kierując bibliotekami dbała, aby promocja czytelnictwa wśród mieszkańców gminy przybierała różne formy, odbywały się spotkania autorskie, swoją działalność rozpoczęły DKK, organizowano konkursy czytelnicze i literackie, a biblioteki włączały się w międzynarodowe i ogólnopolskie akcje oraz pozyskiwały fundusze z projektów.

Z prawdziwym powołaniem, poświęciła pracy w bibliotece całe zawodowe życie, będąc przewodnikiem po świecie literatury towarzyszyła pokoleniom czytelników, zaszczepiając w nich miłość do książek. Zaangażowanie, z jakim przez te wszystkie lata pracowała oraz osiągnięcia trafnie oddają słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona 2021 roku:      ,,Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy innych”.

Dziękujemy za minione lata wspólnej pracy, profesjonalizm, zaangażowanie, życzliwość, wyrozumiałość, chęć dzielenia się doświadczeniem oraz gratulujemy wszelkich osiągnięć. W naszej pamięci pozostaną wszystkie wspólnie spędzone chwile, w czasie, których mogliśmy liczyć na wsparcie i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.

Życzymy Pani Grażynie zdrowia, uśmiechu, czasu na realizację osobistych marzeń i pasji oraz w pełni zasłużonego odpoczynku.

Pracownicy GBP w Żyrakowie.