Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy naszych czytelników, współpracowników i kontrahentów, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie, 39-204 Żyraków, Żyraków 77. Z administratorem danych skontaktować można się listownie pod Adresem: 39-204 Żyraków, Żyraków 77 lub elektronicznie za pośrednictwem poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Gminie Żyraków jest pracownik wyznaczony do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych: Telefon kontaktowy: 146807116 e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z Inspektorem Ochrony Danych kontaktować się można również listownie na Adres: 39-204 Żyraków, Żyraków 137.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

 • prowadzenia ewidencji wypożyczonych książek; 
 • udostępnianie zbiorów i usług Biblioteki; 
 • zorganizowanie, przeprowadzenie i promocja wydarzeń w Bibliotece, m.in. konkursów, warsztatów, klubów dyskusyjnych, spotkań autorskich, w tym takich, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line;
 • prowadzenie działalności bibliograficznej, informacyjnej oraz dokumentacyjnej;
 • zawarcie i wykonanie umów z kontrahentami i współpracownikami;
 • umożliwienie kontaktu z Biblioteką za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie itd.
 • prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz kanału na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Google LLC (podmiot zarządzający i administrujący portalem YouTube), za pomocą których informujemy o naszej aktywności, promujemy organizowane przez nas wydarzenia,  komunikujemy się z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, transmitujemy wydarzenia związane z czytelnictwem, realizujemy wydarzenia on-line w ramach prowadzonej przez nas działalności, budujemy i utrzymujemy społeczność z nami związaną;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b gdy dane niezbędne są do realizacji umowy oraz 6 ust. 1 lit. c gdy dane są niezbędne do realizacji celów nałożonych na administratora na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

Podmioty, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych celów przetwarzania oraz tak długo, jak jest to niezbędne dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, jak również wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów archiwalnych, podatkowych i o rachunkowości.

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, i nie będą poddawane profilowaniu.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości obsługi. 

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.