Zarządzenie 3/2024

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

w sprawie: wprowadzenia Standardów Ochorny Małoletnich w Gminnej Biblitece Pulicznej w Żyrakowie