1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

  • Adam Pryga - Inspektor Ochrony Danych w Gminie Żyraków i jednostkach organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Żyraków
  • Kontakt: Adres: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, tel.: 14 68 07 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Punkt kontaktowy RODO.

Punkt kontaktowy RODO zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie (39-204 Żyraków, Żyraków 137) i funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Do głównych zadań Punktu kontaktowego RODO należy:

  • udzielanie ustnych i pisemnych informacji klientom Urzędu w zakresie zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie i jednostkach podległych Wójtowi Gminy Żyraków;
  • koordynacja spraw i udzielanie informacji, na żądanie osób, których dane są przetwarzane, o szczegółach przetwarzania tych danych, w tym udzielanie dostępu do danych ich dotyczących w myśl art. 15 RODO;
  • koordynacja spraw związanych z załatwianiem wniosków składanych do Urzędu, przez osoby, których dane dotyczą w trybie w art. 16-20 RODO;
  • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych;
  • zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

3. Podstawa prawna wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Żyraków:

·        Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków nr 59/2018 z dnia 25 maja 2018 r w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danach (IOD) w Urzędzie Gminy w Żyrakowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Żyraków.