25 października GBP w Żyrakowie uczniowie klasy piątej SP w Żyrakowie wraz z opiekunem Panią Barbarą Różańską obejrzeli wystawę plakatów poświęconą osobie Stanisława Lema stworzoną w setną rocznicę urodzin. Na podstawie materiałów edukacyjnych uczniowie poznali najważniejsze fakty z życia pisarza oraz jego dorobek literacki. Wystawa powstała dzięki współpracy z Narodowym Centrum Kultury, składa się z dwóch części: prac współczesnych artystów, którzy zinterpretowali plastycznie książki Lema oraz grafik Daniela Mroza i licencji do materiałów z serwisu www.roklema.pl.

Dzieci dowiedziały się, że Stanisław Lem był prekursorem polskiej fantastyki naukowej, człowiekiem, który już od wczesnych lat dzieciństwa wyróżniał się niezwykłym intelektem, olbrzymią wyobraźnią oraz znakomitym zmysłem obserwacji. Jego znane dzieła m.in. ,,Solaris”, ,,Bajki robotów” czy ,,Obłok Magellana” były przetłumaczone na ponad 40 języków i wydane w ponad 30 milionach egzemplarzy. W jego powieściach zawarte są wizje przyszłości związane z rozwojem technologii i nauki. To jego powieści uważane są za inspirację do stworzenia gry ,,The Sims”, przewidział też technologię druku 3 D oraz stworzenie smartfona. Uważał, że ludzie będą mieli powszechny dostęp do wirtualnej bazy danych (Google), a papierowe książki zostaną wyparte przez e-booki i audiobooki, natomiast większość prac będą mogły wykonywać roboty i maszyny cyfrowe. 

Spotkanie połączone było również z wręczeniem nagród w konkursie plastycznym ,,W świecie robotów” S. Lema. Przedmiotem konkursu było wykonanie autorskiego modelu robota, należało wykazać się kreatywnością, wyobraźnią i umiejętnością wykonywania różnych form plastycznych. Nagrodzeni uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Wystawę LEM  oraz modele robotów można oglądać w GBP w Żyrakowie do 31 grudnia 2021 roku.