Gminny Międzyszkolny Konkurs Historyczny

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

"Z ziemi włoskiej do Polski- Józef Wybicki"

 1. Organizator:

 • Wójt Gminy Żyraków
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie
 • Zespół Szkół w Żyrakowie

2. Patronat:

 • IPN Oddział w Rzeszowie
 • (wysłano pismo z prośbą o objęcie patronatu nad konkursem)

3. Cele konkursu

 • Przybliżenie uczniom postaci twórcy hymnu narodowego, jego życia i działalności.
 • Rozwijanie świadomości patriotycznej.
 • Upowszechnienie wiedzy na temat powstania hymnu narodowego. 
 • Upamiętnienie 200. setnej rocznicy śmierci, 275 rocznicy urodzin Józefa Wybickiego i 225 rocznicy powstania ,,Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.

4. Temat konkursu

 • "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” J. Wybickiego oraz życie i działalność autora hymnu polskiego.

5. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu Gminy Żyraków.

6. Warunki uczestnictwa

 • Ogłoszenie konkursu - 1 września 2022 roku na stronie internetowej i facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie.
 • Zgłoszenie do udziału w Konkursie odbywa się poprzez wypełnienia karty zgłoszenia do Konkursu, załączonej do regulaminu (zał. nr 1), zgody na przetwarzanie i publikacje danych osobowych, zgody na wykorzystanie wizerunku (zał. nr 2) oraz oświadczenia o udziale w konkursie (zał. nr 3).
 • Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać do 9 września 2022 r., drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Szkoła zgłasza maksymalnie trzyosobowy zespół uczniów.
 • Konkurs odbędzie się w SP w Żyrakowie (sala teatralna), 28 października 2022 r. o godz. 9.00.
 • Konkurs będzie miał formę testu, przygotowanego przez Organizatorów.
 • Uczniowie będą rozwiązywali zadania testowe, składające się pytań zamkniętych i otwartych.
 • Czas trwania testu: 45 minut.
 • Uczniowie po napisaniu testu wysłuchają wykładu ,,Historia i znaczenie Mazurka Dąbrowskiego” wygłoszonego przez historyka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Macieja Rędziniaka. 
 • Prace będą sprawdzane przez Komisje Konkursową powołaną na potrzeby Konkursu.
 • Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jaki i drużynowy. 
 • Każdy z uczestników będzie reprezentował siebie i szkołę.
 • Przewiduje się nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w kategorii indywidualnej i drużynowej (dla każdej osoby ze zwycięskiej drużyny).
 • Dyplom uczestnictwa otrzyma każdy uczeń, a opiekun podziękowanie. 
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia, po obradach Komisji.
 • Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie ,,Symbole naszej historii. Godło, barwa, hymn (część 1).
 • O wszelkich zmianach opiekunowie drużyn zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. 
 • W przypadku, gdy ze względów epidemicznych Konkurs nie będzie mógł odbyć się stacjonarnie, zostanie odwołany.

 7. Zakres wiedzy:

 • fakty z życia i działalności Józefa Wybickiego;
 • okoliczności powstania hymnu narodowego; 
 • znajomość realiów epoki, w której żył Józef Wybicki;
 • znajomość miejsc, osób związanych z generałem Józefem Wybickim  (rozpoznawanie na fotografiach).

8. Literatura 

Kopczewski J. S., O naszym hymnie narodowym, Warszawa 1988.

Strzałkowska M., Mazurek Dąbrowskiego, Warszawa 2020.

Podręczniki do historii dla szkoły podstawowej.

Klint. P., Galik P., Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cześć 2., Warszawa 2019, s. 427- 443.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie [online] [dostęp: 01.09.2022 r.] 

dostępny w Internecie http://www.jozefwybicki.pl/