28 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrakowie odbył się Gminny Międzyszkolny Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych. Konkurs zorganizowany został dla upamiętnienia 200.setnej  rocznicy śmierci, 275 rocznicy urodzin Józefa Wybickiego i 225 rocznicy powstania ,,Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. Organizatorami konkursu byli Wójt Gminy Żyraków, Zespół Szkół w Żyrakowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie. Patronat honorowy nad konkursem objął IPN Oddział w Rzeszowie. 

Celami konkursu było: przybliżenie uczniom postaci twórcy hymnu narodowego, jego życia i działalności, rozwijanie świadomości patriotycznej, upowszechnienie wiedzy na temat powstania hymnu narodowego. W konkursie wzięły udział drużyny z czterech szkół, miał on charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Uczestnicy pisali test, który składał się z pytań otwartych i zamkniętych. Komisja w składzie: Dorota Lipa- historyk- przewodnicząca komisji, Joanna Dziadowiec polonistka, Anna Glinka- dyrektor GBP w Żyrakowie po obradach wyłoniła zwycięzców:

W kategorii indywidualnej:

  • I miejsce- Sara Bała
  • II miejsce- Dawid Zasadni
  • III miejsce-  Kamil Wnęk

W kategorii drużynowej:

  • I miejsce- SP Góra Motyczna
  • II miejsce- SP Korzeniów
  • III miejsce- SP Mokre

Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, część została przekazana przez IPN Oddział w Rzeszowie. 

Konkursowi towarzyszyła wystawa wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, którą mogli obejrzeć uczestnicy konkursu.