W Bibliotece Publicznej w Bobrowej dnia 14.04 .2023 odbyła się XI Noc z Andersem na którą przybyli zaproszeni goście: Radny Tadeusz Orłowski, Wiceprezes KGW Bobrowianki Maria Orłowska, Sołtys wsi Zuzanna Janora, Pani Elżbieta Rączka, OSP Bobrowa , Akademia małego Strażaka na czele z Agnieszką Żurek, rodzice uczestniczących dzieci.

Przeprowadzono szkolenie pierwszej pomocy, zapoznano się z ubiorem  i wyposażeniem strażaka podczas akcji. Uczestnicy po pozytywnym zdaniu egzaminu z pierwszej pomocy uzyskali certyfikat. Podczas pracy plastycznej w zespole uczestnicy wykonali zdjęcie bohatera Nocy .

Odbył się pokaz iluzji , który przeniósł wszystkich w krainę baśni i iluzji. Było czytanie baśni przez zaproszonych gości. Wspólna kolacja, wręczenie upominków nie zabrakło zabawy z balonami  przy muzyce. Na zakończenie zdjęcia na ściance z baśniami Andersena.