Po raz kolejny w 14.04.2023 w Bibliotece Publicznej w Zasowie odbyła się "Noc z Andersenem". Wszyscy uczestnicy zostali serdecznie  przywitani oraz zapoznani z twórczością Hansa Christiana Andersena i ciekawostkami z życia bajkopisarza. Z uwagą wysłuchano baśni "Calineczka". Na zabawie i konkursach upłynął nam szybko czas. Jedną z  atrakcji był pokaz mody przygotowany przez dziewczynki, z myślą o Calineczce. Pozostałą część wieczoru umilił Pan iluzjonista swoim występem, w który zaangażował dzieci. Ukoronowaniem wieczoru była pizza i wręczenie nagród.