Przedszkole w Bobrowej grupa 3-4 latków wraz z Biblioteką Publiczną w Bobrowej zorganizowały konkurs plastyczny pod hasłem:  „Rodzinny konkurs plastyczny”  - „MOJA KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL”

Cele konkursu:

  • promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  • kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
  • rozwijanie kreatywności
  • prezentacja twórczości plastycznej dzieci i rodziców
  • popularyzacja czytania książek rodzinnie

 Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.