Raport o stanie zapenienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021

data publikacji: 31-03-2021 r.

 

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej biblioteki Publicznej w Żyrakowie.  https://www.bibliotekazyrakow.pl/         

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: (+48) 14 68 22 892

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: Żyraków 77, 39-204 Żyraków

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Filmy zamieszczone na stronie internetowej będą posiadały napisy (transkrypcja) od dnia 24 września 2020 roku.
 • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Ułatwienia na stronie www

Strona Gminnej biblioteki Publicznej w Żyrakowie posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło – żółte litery, białe tło – czarne litery, czarne tło – białe litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • obsługa strony klawiaturą

Skróty klawiaturowe: Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel. 14 682 28 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie - Biblioteka Główna, Żyraków 77, 39-204 Żyraków 

 

 • biblioteka mieści się na parterze w kompleksie budynków Zespołu Szkół w Żyrakowie,
 • biblioteka posiada 1 wejście od strony parkingu przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich,
 • lokal dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach
 • w budynku biblioteki znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • przed kompleksem budynków Zespołu Szkół w Żyrakowie wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Publiczna Gminy Żyraków – Filia w Bobrowej – Bobrowa 209 B, 39-203 Nagoszyn

 • filia znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
 • biblioteka posiada 1 wejście od strony parkingu przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich,
 • lokal dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach
 • w budynku biblioteki znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • przed biblioteką wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych 
 • do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Publiczna Gminy Żyraków – Filia w Nagoszynie – Nagoszyn 21 A, 39-203 Nagoszyn

 • filia mieści się w części budynku Remizy Strażackiej w Nagoszynie, znajduje się na I piętrze, wejście od strony parkingu
 • do wejścia prowadza 3 schody, brak podjazdu dla wózków
 • do biblioteki prowadzi klatka schodowa z składająca się z 19 schodów
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • przed biblioteką wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych 
 • do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Publiczna Gminy Żyraków – Filia w Górze Motycznej – Góra Motyczna 55 A, 39-204 Żyraków

 • filia mieści się na parterze budynku Remizy Strażackiej w Górze Motycznej
 • posiada 1 wejście przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich
 • lokal dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • w budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych 
 • przed budynkiem, wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Publiczna Gminy Żyraków – Filia w Zasowie – 33 A, 39-209 Zasów

 • filia mieści się na parterze w Budynku Wielofunkcyjnym w Zasowie
 • biblioteka posiada 1 wejście z przodu budynku od strony parkingu
 • lokal dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • w budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych 
 • przed budynkiem, wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W  bibliotekach nie ma:

 • pętli indukcyjnej;
 • informacji głosowej,
 • tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla,
 • oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Podstawa prawna:

 • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).