28 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrakowie odbył się Gminny Międzyszkolny Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych. Konkurs zorganizowany został dla upamiętnienia 200.setnej  rocznicy śmierci, 275 rocznicy urodzin Józefa Wybickiego i 225 rocznicy powstania ,,Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. Organizatorami konkursu byli Wójt Gminy Żyraków, Zespół Szkół w Żyrakowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie. Patronat honorowy nad konkursem objął IPN Oddział w Rzeszowie. 

Celami konkursu było: przybliżenie uczniom postaci twórcy hymnu narodowego, jego życia i działalności, rozwijanie świadomości patriotycznej, upowszechnienie wiedzy na temat powstania hymnu narodowego. W konkursie wzięły udział drużyny z czterech szkół, miał on charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Uczestnicy pisali test, który składał się z pytań otwartych i zamkniętych. Komisja w składzie: Dorota Lipa- historyk- przewodnicząca komisji, Joanna Dziadowiec polonistka, Anna Glinka- dyrektor GBP w Żyrakowie po obradach wyłoniła zwycięzców:

GBP w Żyrakowie i filie biblioteczne po raz kolejny włączyły się w kampanię ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” i rozpoczęły akcje głośnego czytania przedszkolakom. Cotygodniowe wizyty przedszkolaków w bibliotekach połączone z wypożyczeniem książek pozwalają na wprowadzenie najmłodszych w świat literatury i uświadamiają jak ważny dla rozwoju dziecka jest kontakt z książką. Po czytaniu, a nawet w trakcie dzieci włączają się w dyskusję na temat przeczytanej książki i uczestniczą w zabawach ruchowych i grach z wykorzystaniem akcesoriów do animacji ruchowych np. gumy sensorycznej, piłek, skakanki zakupionych w ramach projektu Wakacyjna AktywAKCJA z Fundacji PFR.

GBP w Żyrakowie z filami po raz kolejny włącza się w akcję VIII Noc Bibliotek. Tegoroczne hasło towarzyszące nocy ,,To się musi powieść” ma ukazać moc literatury i siłę społeczności. W GBP w Żyrakowie Noc Bibliotek odbyła się 3 października, również filie biblioteczne w Nagoszynie i Górze Motycznej włączyły się w ogólnopolską akcję promującą biblioteki, jako miejsca gdzie wiedza, łączy się z wyobraźnią, kreatywnym działaniem i pozytywną energią. Dla uczestniczących w Nocy dzieci przygotowano wiele atrakcji i zabaw. Tegoroczną Noc rozpoczęliśmy od seansu filmowego, uczestnicy oglądali ,,Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica” film, oparty na serii książek dla dzieci o przygodach przyjaciół rozwiązujących detektywistyczne zagadki. Nie zabrakło poczęstunku- pizzy, po której przyszedł czas na gry ruchowe, słowne, a także wspólne granie w planszówki. Noc Bibliotek w GBP w Żyrakowie połączyliśmy ze spotkaniem DKK dla dzieci, tym razem rozmawialiśmy o książce ,,Tkaczka chmur”, która w sposób metaforyczny oswaja dzieci z trudną tematyką śmierci. Piękne ilustracje pobudziły wyobraźnię klubowiczów, których zadaniem było zobrazowanie emocji pojawiąjących się w trakcie czytania lektury. W tegorocznej Nocy oprócz klubowiczów z DKK uczestniczyły dzieci biorące udział w projekcie Fundacji LOTTO ,,Biblioteka w grze!”. Noc Bibliotek zakończyliśmy wspólnym graniem w gry planszowe, tak aby czas spędzony w bibliotece nie tylko rozwijał twórcze pasje, ale też dostarczył młodym czytelnikom dobrej rozrywki.

25 października GBP w Żyrakowie uczniowie klasy piątej SP w Żyrakowie wraz z opiekunem Panią Barbarą Różańską obejrzeli wystawę plakatów poświęconą osobie Stanisława Lema stworzoną w setną rocznicę urodzin. Na podstawie materiałów edukacyjnych uczniowie poznali najważniejsze fakty z życia pisarza oraz jego dorobek literacki. Wystawa powstała dzięki współpracy z Narodowym Centrum Kultury, składa się z dwóch części: prac współczesnych artystów, którzy zinterpretowali plastycznie książki Lema oraz grafik Daniela Mroza i licencji do materiałów z serwisu www.roklema.pl.

Konkurs przeznaczony był dla klas IV-VI SP, celem była popularyzacja twórczości Stanisława  Lema. Dnia 11 października 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrakowie, komisja w składzie: 

  1. Barbara Różańska – plastyk ZS w Żyrakowie - przewodnicząca komisji 
  2. Anna Glinka – p.o. Dyrektora GBP w Żyrakowie
  3. Sylwia Radek – bibliotekarz  GBP w Żyrakowie

biorąc pod uwagę kreatywność i wyobraźnię, spośród konkursowych prac wyłoniła zwycięzców.

Wyniki konkursu:

I miejsce Hanna Wilk – kl. V SP w Żyrakowie 

II miejsce Aleksandra Longosz – kl. V SP w Żyrakowie 

III miejsce Emilia Sujdak - kl. IV SP w Górze Motycznej

13 października w GBP w Żyrakowie odbyło się spotkanie autorskie z Barbara Kosmowską, literaturoznawcą, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, laureatką wielu prestiżowych nagród. W spotkaniu uczestniczyli instruktor ds. czytelnictwa dorosłych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie p. Marcelina Janisz, emerytowana dyrektor p. Grażyna Pastuła, polonistka z ZS  w Żyrakowie p. Joanna Dziadowiec, bibliotekarze oraz klubowicze DKK dla młodzieży, działającego przy GBP w Żyrakowie. Spotkanie odbyło się w ramach programu dotacyjnego Instytutu Książki – Dyskusyjne Kluby Książki. Było połączone z jubileuszem 10- lecia istnienia DKK dla młodzieży. W małym gronie wspominaliśmy minioną dekadę, wszystkich klubowiczów i spotkania z autorami, którzy w tym czasie gościli w naszej bibliotece. Nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu, w formie książki, która symbolizuje fundament działalności klubów czytelniczych.     

8 października 2021 roku w GBP w Żyrakowie i filiach bibliotecznych odbyła się VII Noc Bibliotek. Wszystkie przygotowane działania związane były z tegorocznym hasłem towarzyszącym Nocy Czytanie wzmacnia. Nie zabrakło zabaw słownych i ruchowych, dzieci rozwiązywały zagadki detektywistyczne, grały w kalambury, zadbali o kondycję fizyczną poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem książki, czytali jej fragmenty, wykonywali ilustrację. Dzięki współpracy z NCK i udostępnionym przez nich materiałom, uczestnicy Nocy w GBP w Żyrakowie zapoznali się z osobą i twórczością Stanisława Lema, a nawet zamienili się w konstruktorów, dzięki próbie zaprojektowania i zbudowania modelu robota. Było dużo zabawy, atrakcyjne nagrody i radość z możliwości wspólnego spędzenia czasu.

                                                        

GBP w Żyrakowie z filami po raz kolejny włącza się w akcję VII Noc Bibliotek. Tegoroczne hasło towarzyszące nocy ,,Czytanie wzmacnia” ma podkreślić, że literatura może mieć moc uzdrawiającą. W GBP w Żyrakowie i filiach Noc Bibliotek odbędzie się 8 października, a przygotowany program związany jest ze Stanisławem Lemem, pisarzem, twórcą literatury fantastycznej, patronem 2021 roku. Dla uczestniczących w Nocy dzieci przygotowano wiele atrakcji i zabaw. Będą gry słowne, oparte na skojarzeniach, zabawy ruchowe, ale też można będzie wykazać się kreatywnością i zaprojektować lub zbudować własnego robota. Akcji towarzyszy specjalnie wymyślona przez inicjatorów na tę okazję gra online, która wymagać będzie od dzieci doskonalenia umiejętności w czterech płaszczyznach: wiedzy, relacji, zdrowia i wyobraźni. 

Również na filiach dzieci będą miały okazję twórczo spędzić czas. Będzie dużo ruchu, turniej zręcznościowy, ćwiczenia z wykorzystaniem książek, które jak się okazuje wzmacniają nie tylko umysł, ale i ciało. Dzieci na podstawie przeczytanych fragmentów książki zaprojektują okładki oraz zagrają w kalambury i inne gry. Wszystko po to, aby czas spędzony w bibliotece nie tylko rozwijał twórcze pasje, ale też dostarczył młodym czytelnikom dobrej rozrywki. Wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa i zasad reżimu sanitarnego.